เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network BWN)

ช่อง 3HD เปิดประเด็น ตอน 3 "วิกฤติชายหาดสะกอมพังทลาย" 6 ต.ค. 57
่์

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network BWN)

รายการ Green Report : ชายหาดที่หายไป วันอาทิตย์์ที่ 3 สิงหาคม 2557
เวลา 17:40 น. ทางทีวีช่อง 7 ่์

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network BWN)

รายการเปิดปม ตอน รื้อแผนฟื้นชายหาด วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556
เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส่์

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสงขลาเละ! โยธาฯ อนุมัติงบ 29 ล้าน ถมดินลูกรังย้ายบิ๊กแบ็ก ปชช.ฮือต้านชี้ทำระบบนิเวศหาดแย่์

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ไทยพีบีเอส: นิทานทะเล โดย Beach for Life เรื่องราวสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาชนคนรักหาดทราย สงขลา ออกอากาศเมื่อ 16 ก.พ. 56

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์หาดทราย ณ หาดชลาทัศน์ สงขลา

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์หาดทราย

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

เวทีสาธารณะ ทีวีไทย...หาดทรายหายไป เพราะเกลียวคลื่นหรือมือคน ออกอากาศ เสาร์ ๔ ส.ค

การถมทรายชายหาดชลาทัศน์ สงขลา

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

การ์ตูนอนุรักษ์หาดทราย สนุกมีสาระพร้อมปริศนาท้ายเล่ม อ่านได้ที่

Artist's interpretation of article headline

ข่าวหาดทราย

24 ส.ค. 58 ศาลปกครองสงขลารับคดี เครือข่ายประชาคมสงขลา ฟ้องโครงการป้องกันกัดเซาะหาดสมิหลา ของจังหวัดสงขลา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

25 ส.ค. 58 ศาลฯรับไต่สวนฉุกเฉิน คำขอคุ้มครองชั่วคราวโครงการ ก่อสร้างแท่งคอนกรีตบนหาดชลาทัศน์ และเดินเผชิญสืบวันที่ 26 ส.ค. 58

จดหมายข่าว

25/9/58 Newsletter#101 (ฺำStop Destroying Songkhla Beach)

ข่าวเครือข่ายประชาคมสงขลา ฟ้องศาลปกครองสงขลา เมื่อ 24 ส.ค. 58 ให้ระงับโครงการก่อสร้างแท่งคอนกรีต ดักทรายบนหาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา นับเป็นก้าวสำคัญในการรักษาหาดทรายทั้งประเทศ ที่แสดงให้เห็นว่า หาดทรายเป็นสมบัติสาธารณะ ที่ประชาชนต้องช่วยกันดูแลรักษา ดังนั้นเพียงรอภาครัฐมาแก้ปัญหาจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้

สาเหตุการพังทลายของชายหาดชลาทัศน์นั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดของทุกภาคส่วนว่า เกิดจากการรุกล้ำหาดทรายด้วยสิ่งก่อสร้างแบบต่างๆ ตั้งแต่การสร้างบ่อสูบน้ำเสียในปี 2544 ตามมาด้วยเขื่อนหินกันคลื่นปี 2545 รวมทั้งหินทิ้งหินและกระสอบทราย ส่งผลให้ปัญหาลุกลาม สูญเสียงบประมาณนับร้อยล้านบาท

เป็นที่น่าสังเกตว่า์ กรมเจ้าท่าได้ี่จ้างจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาการป้องกันการกัดเซาะชายหาดสมิหลา ซึ่งสรุปว่าใช้งบ 290 ล้านบาท นำทรายมาถมทรายกลบสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นสาเหตุของปัญหา นับว่าเป็นความผิดพลาดทางวิชาการที่มีราคาแพง เพราะในที่สุดหาดชลาทัศน์จะถูกกัดเซาะเช่นเดิม ดังนั้นจึงต้องติดตามการใช้งบประมาณของโครงการนี้ อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ชายหาดเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา ซึ่ง่อยู่ทางทิศใต้กำลังถูกทำลายอยู่ในขณะนี้ โดยไร้การเหลียวแล ทั้งที่ชายหาดสงขลา์ จัดเป็นระบบหาดเดียวกัน (S11) ดังนั้นการทำลายหาดเกาะแต้วจะส่งผลร้ายแรงต่อหาดชลาทัศน์ อย่างเลี่ยงไม่ได้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) มีการประชุมคณะดำเนินงานฯตาม พรบ.ทช.ม.21 ครั้งที่ 2 เมื่อ 2-3 ก.ย. 58 ที่ อ.ชะอำ เพชรบุรี ได้เสนอให้หาดชะอำ ซึ่งพังทลายจากการก่อสร้างเขื่อนกันทรายฯ ที่พระราชนิเวศน์ิมฤคทายวัน เป็นพื้นที่ต้นแบบในการฟื้นฟูชายหาด ซึ่งต้องติดตามในรายละเอียดต่อไป

= Help Save Our Precious Beaches =

สาระเด่น

- หดหู่ที่ชายหาด(อีกแล้ว)..ศ.นพ.วิจารณ์

- หดหู่ที่ชายหาด .. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

- ประชุมคณะดำเนินงานฯตาม พรบ.ทช.ม.21 ครั้งที่ 2 2 ก.ย.58

- ศาลฯสงขลารับคดีหาดชลาทัศน์พังทลาย 24 ส.ค.58

- แลเล..แลหาด ครั้งที่ 5 8 ส.ค.58

- สำรวจหาดเกาะแต้วพังทลาย 24 ส.ค.-27 ก.ย. 58 และเมื่อ 8 ส.ค.58

- สาเหตุหาดชลาทัศน์พังทลายและการฟื้นฟู

- สภา ม.สงขลาฯ่ ท้ศนศึกษาหาดสงขลา 7 ส.ค.58

- ติดตามการป้องกันกัดเซาะหาดชลาทัศน์ 27 ก.ค. 58 และ 5 ก.ค. 58

- Prof.Sikke ผู้จุดประกายรักและห่วงใยหาดทราย

- 12 ปี BWN ภาระกิจทวงคืนหาดทราย

- ประชุมคณะดำเนินงานฯพรบ.ทช.ม.21 #1 4 มิ.ย.58

- เดินหน้าฟื้นคืนหาดทรายด้วย พรบ.ทช. ม.21

- FURD เรียนรู้อนาคตเมืองชายฝั่งสงขลา พ.ค.58

- ทนายมาหยาดูู้หาดสงขลาพังทลาย 27 เม.ย.58

- กรมเจ้าท่าจัด ปชส.โครงการป้องกันกัดเซาะ หาดชลาทัศน์ ก.พ. 58

-เศรษฐศาสตร์ ม.อ. สัมมนาฟื้นหาดทราย 30 ม.ค.58 และ ทัศนศึกษาหาดสงขลา 29 ม.ค.58

- ช่อง 9 ติดตามหาดสงขลาพังทลาย 26 ธ.ค. 57

- New)tv ุชายหาดสงขลาพังทลาย 13 ต.ค. 57

- New)tv ฤาจะสิ้นแผ่นดินชายฝั่งตอน ๑ และ ตอน ๒

- ช่อง 3 ตรวจสอบกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทย 10 ต.ค.57

- ช่อง 3HD เปิดประเด็น 4 ตอน "วิกฤติ ชายฝั่ง พังทลาย" 24 ก.ย.-7 ต.ค. 57

- นศ.วิศวฯสำำรวจหาดระโนด-สิงหนคร สงขลา ก.ย.57

- นศ.วิศวฯสำำรวจหาดนาทับ,สะกอมพังทลาย 5ก.ย.57

- ม.อ.วิชาการ:นิทรรศการหาดทราย 14 ส.ค. 57

- จุฬาฯจัดเวทีแก้กัดเซาะหาดชลาทัศน์ 23 ก.ค. 57

- บทสรุปกัดเซาะชายฝั่ง อ.เมืองสงขลา

- รายงานกัดเซาะชายฝั่งสงขลา

- แลเล..แลหาด ปีที่ 4 8 มิ.ย. 57

- ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลา 8 มิ.ย. 57

- บทเรียนเรือปานามาเกยตื้นหาดชลาทัศน์

- หากไม่มีหาดทราย คลื่นก็จะไม่มีทีพิงให้หยุดพัก

- นอร์ทแคโรไลนา ห้ามก่อสร้างโครงสร้างป้องกันฝั่ง

- เจ้าท่าจ้างออกแบบสร้างเขื่อนชายฝั่งอ่าวไทยฯ

 

ทำไมต้องเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างปราณีต สวยงาม และมั่นคง  แต่ขณะเดียวกันก็อ่อนไหวต่อการล่วงเกินของมนุษย์อย่างเหลือเชื่อ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายหาดได้อย่างยั่งยืนนั้น  จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง